Stomatološka ordinacija Kovačević

Stomatološka ordinacija Kovačević

Dr. Kovačević je radio na Stomatološkom fakultetu više od 15 godina. Koautor je Atlasa "Parodontologija" i Atlasa "Oralna medicina" koji su nominovani kao univerzitetski udžbenici na Stomatološkom fakultetu u Beogradu. Oba Atlasa su doživjela nekoliko izdanja. Pored liječenja oboljelih od parodontopije, ovdje možete uraditi i sve vrste njemačkih prostetskih radova (porcelanske ¨ kramičke krunice ¨ mostove ¨ cirkonijum krunice ¨ teleskop mostove ¨ i sve vrste proteta koje za nas izrađuje laboratorija u Njemačkoj. Pored profesora Kovačevića, u ordinaciji rade i Dr Sanja Kovačević - Ožegović i Dr Nikola Kovačević.